Søk
23. januar 2020 ..:: Om oss ::.. Registrer  Logg inn
 VestfoldLAB AS Minimer

VestfoldLAB AS tilbyr prøvetaking, konsulentvirksomhet og analyser over et bredt fagspekter. Vi har et avansert kjemisk og mikrobiologisk laboratorium, samt konsulenter innen IK-Mat, sporing og HACCP for kvalitetsstyring i små og mellomstore bedrifter. Vi kan holde hygiene/ik-mat kurs bedrfiftsinternt. 

VestfoldLAB AS er akkreditert som TEST 077 etter NS-EN-ISO/IEC 17025 for kjemiske –og mikrobiologiske analyser i en rekke matrikser. Det betyr at de fleste analyseresultater fra oss er internasjonalt anerkjente.

 

Kompetanse, erfaring og effektivitet
VestfoldLAB har lang erfaring med analysearbeid. Laboratoriet startet opp for over 40 år siden under daværende Tønsberg offentlige Kjøttkontroll, siden Tønsberg Næringsmiddeltilsyn, og fungerte i mange år som referanselaboratorium for Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Da Næringsmiddeltilsynet ble statliggjort i 2004, ble det dannet et laboratorieselskap, VestfoldLAB A/S, for å kunne videreføre denne tjenesten. Selskapet er nå norsk privateid.
 
Leveringssikkerhet og pålitelighet
VestfoldLAB AS er et selskap som driver utelukkende etter markedsøkonomiske prinsipper uten offentlige driftstilskudd. Dette har ført til en samfunnsøkonomisk og effektiv drift, samtidig som kravet til kundefokus og kvalitet har økt. VestfoldLAB AS har klart å etablere seg i markedet som en seriøs aktør, og har den tillit som er nødvendig blant eksisterende og nye kunder. Dette borger også for en langsiktig satsning på fortsatt drift.
 
For å kunne sikre stabil kapasitet i ferier og ved sykdom, er det alltid minst to ansatte som er godkjent for å kunne utføre alle akkrediterte analyser.
 
Dersom vi skulle få behov for å benytte underleverandør, vil VestfoldLAB A/S sine avtalebetingelser og priser selvfølgelig fortsatt være gjeldende. Det er ingen samordning av priser mellom VestfoldLAB A/S og eventuelle underleverandører av hensyn til konkurranselovgivningen.
 
Konfidensialitet
Alle ansatte ved VestfoldLAB har signert taushetsplikt vedrørende all informasjon om analyseoppdrag og analyserapporter.
Ingen i VestfoldLAB AS uttaler seg til media om prøver analysert ved VestfoldLAB AS uten oppdragsgivers samtykke, selv om prøvesvaret ikke direkte kan knyttes til oppdragsgiver.
VestfoldLAB har ingen ansatte som er aktive i miljøorganisasjoner eller annet som kunne sette vår integritet i miskreditt.

 Skriv ut   
 Kommentarer Minimer

 Skriv ut   
Copyright 2007-2013 VestfoldLAB AS   Betingelser for bruk  Uttalelse om privatliv
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation